ოჯახის მკურნალი

ინდუსტრია: ჯანდაცვა/მედიცინა
თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50
ვებ–საიტი: fadoc.ge
ელ. ფოსტა: info@fadoc.ge
ოჯახის მკურნალი წარმოადგენს პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო ცენტრს. კლინიკის გუნდი დაკომპლექტებულია ოჯახის ექიმებით, პედიატრებითა და სხვადასხვა სპეციალისტებით. კლინიკაში ფუნქციონირებს ლაბორატორია და შესაძლებელია თანამედროვე აპარატების საშუალებით სხვადასხვა კვლევების ჩატარება (ექოსკოპია, ეკგ და ა.შ).
კომპანია გამოქვეყნებული ბოლო ვადა
ექოსკოპისტი/რადიოლოგი ოჯახის მკურნალი 01 აპრ 30 აპრ