NoLogoAvailable
მედისონ ჰოლდინგი (12)
სამკურნალო–დიაგნოსტიკური ცენტრი დადა (6)
NoLogoAvailable
იმპექსფარმი (4)
NoLogoAvailable
ავერსი ფარმა (3)
NoLogoAvailable
კურაციო (3)
ავერსის კლინიკა (3)
NoLogoAvailable
სადაზღვევო კომპანია იმედი L (3)
NoLogoAvailable
სამკურნალო სადიაგნოსტიკო ცენტრი სამგორი მედი (2)
NoLogoAvailable
თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო (2)
კლინიკა ელიტი (2)
NoLogoAvailable
სადაზღვევო კომპანია ევროინს ჯორჯია (2)
რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიო (2)
NoLogoAvailable
ფარმაცევტული სახლი + (2)
NoLogoAvailable
კლინიკა ულტრამედი (2)
NoLogoAvailable
კომპანია (2)
მოწინავე სამედიცინო ტექნოლოგიები და სერვისი (1)
NoLogoAvailable
ნიუ ფარმა (1)
NoLogoAvailable
სამედიცინო ცენტრი მრჩეველი (1)
გვირილა (1)
ლიდერგრუპი (1)