დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრი

ინდუსტრია: ჯანდაცვა/მედიცინა
ელ. ფოსტა: dtmc.info@gmail.com