აკად. ფ.თოდუას სამედიცინო ცენტრი - კლინიკური მედიცინა

ინდუსტრია: ჯანდაცვა/მედიცინა
თანამშრომელთა რაოდენობა: 100+
ვებ–საიტი: www.clinicalmedicine.ge
ელ. ფოსტა: hr@toduaclinic.ge

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი -კეთილგანწყობილი, კომფორტული გარემო, პროფესიონალი ექიმები, საუკეთესო სამედიცინო აპარატურა, მძლავრი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, ინტელექტუალური პოტენციალი.

1991 წლიდან  - დაარსებიდან დღემდე