დავით აღმაშენებელის სახ. ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო–ქსენონი

ინდუსტრია: ფარმაცია
თანამშრომელთა რაოდენობა: 100+
ელ. ფოსტა: saeklesiosaavadmkofo@gmail.com

საეკლესიო საავადმყოფო