აკადემიკოს ვახტანგ ბოჭორიშვილის კლინიკა

ელ. ფოსტა: Sveta.Sloeva@aversi.ge