თბილისის ზღვის ჰოსპიტალი

ელ. ფოსტა: a.alpaidze@tsh.ge