რეაბილიტაციის ცენტრი ნაიო

ინდუსტრია: ჯანდაცვა/მედიცინა
თანამშრომელთა რაოდენობა: 10 - 50
ელ. ფოსტა: zaza_pataridze@hotmail.com

რეაბილიტაციის ცენტრი ასრულებს ბავშთა და მოზრდილთა მოტორულ და მენტალურ სარეაბილიტაციო მომსახურებას როგორც პროგრამული, ისე შიდა სტანდარტით.