რეგიონული ჯანდაცვის ცენტრი

გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, ტრანსპორტირება, რეფერალური დახმარება