სტომატოლოგიური კლინიკა კონფიდენტი

ელ. ფოსტა: beconfidente@gmail.com
კონფიდენტი არის ზოგადი პროფილის სტომატოლოგიური კლინიკა.