სასწრაფო სამედიცინო დახმარება მკურნალი

ელ. ფოსტა: mkurnali910910@gmail.com

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება "მკურნალი" აცხადებს მიღებას ექიმის თანადებობაზე.