დეკა

ელ. ფოსტა: lamara.shanidze@yahoo.com

დეკა აფთიაქი