დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია - ირაო

შპს დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია „ირაო“ საქართველოს ბაზარზე ერთ-ერთი ლიდერი პოზიციების მქონე კომპანიაა. ”ირაო” ახორციელებს თავის საქმიანობას 2004 წლიდან, ხოლო 2007 წლიდან ”ირაოს” სრულუფლებიან დამფუძნებელს და პარტნიორს წარმოადგენს Vienna Insurance Group (ვენის სადაზღვევო ჯგუფი), რომელსაც გააჩნია ფართო საფინანსო ქსელი დსთ–ს და ევროპის ქვეყნებში.

კომპანია გამოქვეყნებული ბოლო ვადა
ოჯახის ექიმის ასისტენტი დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია - ირაო 13 სექ 12 ოქტ