ბეტა + ფერთილითი

ვებ–საიტი: https://www.betaplusfertility.com/

რეპროდუქციული კლინიკა "ბეტა ფერთილითი" არის ევროპულ / კანადური ინვესტიიციით შექმნილი ხელოვნური განაყოფიერების კლინიკა საქართველოში, რომელიც უშვილო წყვილებს სთავაზობს რეპროდუქციული ხასიათის პრობლემების გადაჭრას მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებში აპრობირებული მიდგომებითა და ტექნოლოგიებით.