აფთიაქი ფარმასი

ვებ–საიტი: https://www.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/
ელ. ფოსტა: pharmacy.batumi@gmail.com