გია გვარამიას კლინიკა

გია გვარამიას კლინიკა    სერთიფიცირებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ და შეესაბამება მსოფლიოში მიღებულ სტანდარტებს.

ნებისმიერი პროცედურა, ოპერაცია და მკურნალობის მეთოდი, რომელიც ჩვენთან ტარდება, ლიცენზირებულია საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ.